Συλλέγονται από το περιβόλι του θεού – την ευλογημένη φύση – αποξηραίνονται σε καθαρό σκιερό χώρο και τοποθετούνται σε γυάλινα βάζα μακριά από το φως.

Τα βότανα δεν μπορούν να αποδώσουν τις φαρμακευτικές τους ιδιότητες μετά από 10-12 μήνες!